Om barnevernsak.no

 

Formålet med denne tjenesten er å bedre ivareta de mennesker som kommer i kontakt med barnevernet, enten frivillig eller ufrivillig. Advokatene tilsluttet barnevernsak.no vil veilede, informere og bistå deg juridisk.

Barnevernet har en enorm myndighet vedrørende tilrettelegging av tiltak i hjemmet, omsorgsovertakelse, tvungen plassering av barn i institusjon m.v.

Vår oppgave blir å sørge for at de tiltakene som iverksettes fra barnevernets side, fyller vilkårene i forhold til gjeldende lover.

Det er viktig at de tiltak barnevernet treffer, er tiltak som er hensiktsmessig. Det er mange eksempler på at dette ikke alltid skjer.

 

Hvordan jobber vi.

 

Når barnevernet har meldt sin ankomst, er det viktig at en advokat henvender seg til barnevernet og melder seg som foreldrenes, barnets eller besteforeldrenes prosessfullmektig. Videre er det viktig å få klarhet i hvorfor barnevernet har meldt sin tilstedeværelse.

Foreldre som kommer innunder barnevernet skal til enhver tid kunne ta kontakt med barnevernsak.no for juridisk bistand.

Avslutningsvis vil barnevernsak.no gi en kommentar.

Denne portalen er ikke et forum for å komme med negative kommentarer om barnevernet. Denne siden vil kun bistå mennesker som har aktuelle problemer knyttet til barnevernet eller trenger veiledning når barnevernet melder seg.